CÔNG TY TNHH BDS KIM NGÂN PHÁT

CÔNG TY TNHH BDS KIM NGÂN PHÁT

Cho thuê nhà xưỡng bình dương

0971 861 368 Tel: 0971 861 368
21 đường số 5 KTDC Phú Hòa 11, Tổ 23, KP 3, P.Phú Lợi TP. TDM, Bình Dương Địa chỉ: 21 đường số 5 KTDC Phú Hòa 11, Tổ 23, KP 3, P.Phú Lợi TP. TDM, Bình Dương
Cho thuê nhà xưỡng bình dương

Cho thuê xưỡng trong cụm công nghiệp vĩnh tân tân uyên bình dương

Cho thuê xưỡng trong cụm công nghiệp vĩnh tân tân uyên bình dương

 • Giá:200 triệu
 • DT:5700m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê nhà xưỡng trong kcn bầu bàng bình dương

Cho thuê nhà xưỡng trong kcn bầu bàng bình dương

 • Giá:4 USD
 • DT:20000m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÙNG BẦU BÀNG BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÙNG BẦU BÀNG BÌNH DƯƠNG

 • Giá:3 USD
 • DT:12000m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ NHÀ XƯỠNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẦU BÀNG BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỠNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẦU BÀNG BÌNH DƯƠNG

 • Giá:4 USD
 • DT:28800m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê xưởng trong kcn sóng thần 3 bình dương

Cho thuê xưởng trong kcn sóng thần 3 bình dương

 • Giá:4 USD
 • DT:8100m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho, xưởng trong khu công nghiệp bình dương

Cho thuê kho, xưởng trong khu công nghiệp bình dương

 • Giá:4 USD
 • DT:36174m2
 • SĐT:0971861368

Cho Thuê Nhà Xưởng Trong KCN Mỹ Phước Bình Dương

Cho Thuê Nhà Xưởng Trong KCN Mỹ Phước Bình Dương

 • Giá:4 USD
 • DT:15000m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

 • Giá:3 USD
 • DT:8500m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHU VỰC AN TÂY BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHU VỰC AN TÂY BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

 • Giá:3 USD
 • DT:10880m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

 • Giá:700 triệu
 • DT:15000m2
 • SĐT:0971861368

XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC BẮC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC BẮC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

 • Giá:35000 USD
 • DT:22000m2
 • SĐT:0971861368

KHO XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

KHO XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

 • Giá:172 triệu
 • DT:3300m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho xưởng trong khu công mỹ phước bình duong

Cho thuê kho xưởng trong khu công mỹ phước bình duong

 • Giá:4 USD
 • DT:7400m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KCN MỸ PHƯỚC BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KCN MỸ PHƯỚC BÌNH DƯƠNG

 • Giá:4 USD
 • DT:10000m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê xưởng trong khu công nghiệp bình dương

Cho thuê xưởng trong khu công nghiệp bình dương

 • Giá:3 USD
 • DT:16400m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho xưởng khu vực thuận an bình dương

Cho thuê kho xưởng khu vực thuận an bình dương

 • Giá:195 triệu
 • DT:4500m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho xưởng khu vực tân uyên bình dương

Cho thuê kho xưởng khu vực tân uyên bình dương

 • Giá:270 triệu
 • DT:4400m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho, xưởng trong KCN Bình Dương

Cho thuê kho, xưởng trong KCN Bình Dương

 • Giá:3 triệu
 • DT:50000m2
 • SĐT:0971861368

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KCN SÓNG THẦN 3 BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KCN SÓNG THẦN 3 BÌNH DƯƠNG

 • Giá:550 triệu
 • DT:7000m2
 • SĐT:0971861368

KHO XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

KHO XƯỞNG CHO THUÊ KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

 • Giá:150 triệu
 • DT:1850m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho xưỡng phường khánh bình thành phố tân uyên bình dương

Cho thuê kho xưỡng phường khánh bình thành phố tân uyên bình dương

 • Giá:1 tỷ
 • DT:30000m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê xưỡng khu công nghiệp tân uyên bình dương

Cho thuê xưỡng khu công nghiệp tân uyên bình dương

 • Giá:800 triệu
 • DT:16000m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê kho xưỡng khu vực thuận an bình dương

Cho thuê kho xưỡng khu vực thuận an bình dương

 • Giá:4 tỷ
 • DT:100000m2
 • SĐT:0971861368

Cho thuê xưởng khu công nghiệp bầu bàng bình dương

Cho thuê xưởng khu công nghiệp bầu bàng bình dương

 • Giá:1500 tỷ
 • DT:28389m2
 • SĐT:0971861368
Zalo
Go Top